Kariéra v TSÚ - aktuálna ponuka práce

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Skúšobný technik internetových hazardných hier.

Náplň práce:

  • Vykonávanie skúšok elektrickej bezpečnosti v akreditovanom laboratóriu, resp. vykonávanie skúšok softvéru internetových hier v akreditovanom laboratóriu.
  • Komunikácia so zákazníkmi
  • Vypracovávanie súvisiacej dokumentácie (skúšobných protokolov, pravidiel hry a pod.)
  • Udržiavanie kompetentnosti pre výkon činnosti – štúdium zákonov, vyhlášok a postupov v predmetnej oblasti.


Bližšie informácie: martina.nikodemova@tsu.sk