• Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

  Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
  Viac info >>>

 • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

  Prevádzkujete detské ihrisko? Chcete zabezpečiť, aby bolo pre deti bezpečné? My Vám ponúkame riešenie.
  Viac info >>>

 • Nová autorizácia na overovanie tlakomerov

  Získali sme novú autorizáciu na výkon overovania určených meradiel - tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel.
  Viac info >>>

 • Montáž skrutkových spojov tlakových zariadení

  Ponúkame Vám kvalifikáciu personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
  Viac info >>>

 • Skúšky starnutia materiálov

  Skúšky starnutia materiálov v umelých atmosférach vplyvom UV žiarenia - Xenotest
  Viac info >>>